Wat is BHV

Ieder bedrijf heeft een zorgplicht en moet zorgen dat deskundige bijstand op het gebied van BHV (bedrijfshulpverlening) is geregeld met de daarvoor benodigde middelen en apparatuur.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) van het bedrijf is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand met de daarvoor benodigde middelen en apparatuur op het gebied van BHV nodig is.

Elk bedrijf moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

 

BHV4Safety is u graag van dienst om uw BHV organisatie in te richten, op te leiden en Up-to-date te houden.

 

Informatie BHV Basisopleiding, klik hier

Informatie BHV Nascholing, klik hier